Grunt inwestycyjny 4000 m2 (40 a) - Zemborzyce Dln

Zemborzyce Dolne

620 000 zł

symbol: 45/EMN/OGS

pow. działki 4000,00 m2
Symbol
45/EMN/OGS
Rodzaj nieruchomości
DZIAŁKA
Rodzaj transakcji
SPRZEDAŻ
Status
AKTUALNA
Cena
620 000,00 PLN
Cena za m2
155,00 PLN
Cena negocjowana
Kraj
POLSKA
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
lubelski
Gmina
Konopnica
Miejscowość
Zemborzyce Dolne
Kod pocztowy
20-515
Obręb geodezyjny
Zemborzyce Dolne
Położenie działki
TEREN PŁASKI
Wygląd działki
ZADRZEWIONA
Możliwa zabudowa
WOLNOSTOJĄCA, USŁUGOWA
Położenie
POD MIASTEM
Budynki w sąsiedztwie
WOLNOSTOJĄCE DOMY JEDNORODZINNE, DZIAŁKI NIEZABUDOWANE
Powierzchnia działki
4 000,00 m²
Szerokość działki (mb.)
80,00
Długość działki (mb.)
50,00
Kształt działki
PROSTOKĄT
Rodzaj działki
ROLNA, USŁUGOWA, BUDOWLANA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Udział w działce
CAŁOŚĆ
Droga dojazdowa
UTWARDZONA
Rodzaj nawierzchni
UTWARDZONA - SZUTROWA
Dostępne sieci
energetyczna
Energia elektryczna
Napięcie 400V (siła)
Rodzaj kanalizacji
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Uciążliwość okolicy
CICHE
Czy jest KW
Najbliższy las
1000
Najbliższa łąka
100
Najbliższy sklep
2500
Najbliższa przychodnia
5000
Najbliższe przedszkole
300
Najbliższa Szkoła Podstawowa
300
Najbliższa marina
5000
Komunikacja miejska
200
Najbliższy hipermarket
1500
Najbliższa apteka
5000
Najbliższa stacja paliw
4000
Najbliższa siłownia
800
Najbliższy hotel
300
Oferta dotyczy sprzedaży działki budowlanej w kształcie prostokąta, o powierzchni 4000 m2 - 40 ar (przybliżone długości krawędzi: szerokości 50 m, długości 80 m) o oznaczeniu MR ( teren zabudowy zagrodowej ) oraz RP ( tereny rolne bez prawa zabudowy ), położonej w rozwijającej się bliskiej okolicy Lublina w Zemborzycach Dolnych. Grunt zlokalizowany jest na terenach podmiejskich w bliskim sąsiedztwie Zalewu Zemborzyckiego.

Działkę charakteryzuje:


- jasny uregulowany stan prawny
- pełna własność z księgą wieczystą

- płaski teren o kształcie prostokąta
- dobry dojazd do centrum Lublina (ok. 20 min.)
- istnienie wyłącznie niskiej zabudowy w okolicy
- sklep spożywczy w niewielkiej odległości
- spokojne, malownicze sąsiedztwo z mnogością zieleni
- bliskość terenów rekreacyjnych i Zalewu Zemborzyckiego
- umiarkowana część działek zabudowanych w sąsiedztwie
- szybki dojazd do tras krajowej i ekspresowej: DK-17 i S-12

 
  • energia elektryczna - w działce
  • woda - studnia

Wybrane kategorie z MPZP dotyczącego omawianego terenu, z 2023 roku:

Zasady zagospodarowania RM:
Na terenie zabudowy zagrodowej ustala się:
- lokalizację zabudowy jednorodzinnej na działkach o powierzchni minimum 1000 m
2 jako uzupełnienie niezabudowanych enklaw lub wydzielonych z siedliska rolnego na warunkach określonych w MN
- możliwość realizacji w siedlisku rolnym drugiego budynku mieszkalnego ( bez wydzielenia działki ), pod warunkiem, że obiekt nie spowoduje kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem
- adaptację i lokalizację usług nieuciążliwych oraz innych funkcji nieuciążliwych ( np. rzemiosła produkcyjnego, handlu hurtowego) pod warunkiem, że: nie ograniczą realizacji podstawowych funkcji terenu na
  sąsiednich działkach , są dostępne do drogi publicznej lub ciągu pieszo - jednego, oddziaływanie ograniczy się do granic działki
- możliwość przekształcenia siedlisk wyłączonych z produkcji rolnej na zabudowę letniskową i inne usługi nieuciążliwe; dopuszcza się rozbudowę, wymianę i uzupełnienie zabudowy usługowej
- wyklucza się lokalizację ferm hodowlanych mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Warunki podziału na działki budowlane z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami:
- wielkość działki budowlanej minimum 1000 m
2
- minimalna szerokość frontu 20 m, dopuszcza się sytuowanie zabudowy na działkach o mniejszej szerokości spełniających wymogi prawa budowlanego
- bezpośrednia dostępność do drogi publicznej lub wydzielenie dojazdu, do zespołu zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się obsługę komunikacyjną ciągiem pieszo - jezdnym o minimalnej szerokości 5 m

Utrzymanie gabarytów i skali zabudowy skali zabudowy w nawiązaniu do krajobrazu i otoczenia tej zabudowy:
- maksymalna wysokość 2 kondygnacje z wyjątkiem terenów dla których ustalenia określają inne warunki
- pokrycie dachem dwuspadowym o symetrycznym nachyleniu połaci
- wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia
- maksymalny udział powierzchni zabudowy 30 % powierzchni brutto działki
- ujednolicenie linii ogrodzenia od strony dróg publicznych

Tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z usługami MN, U:
- ustala się przeznaczenie podstawowe na zabudowę jednorodzinną i przeznaczenie uzupełniające na usługi komercyjne
- dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych i handlu hurtowego pod warunkiem prowadzenia działalności w budynku
- możliwość lokalizacji funkcji usługowych w zabudowie jako wbudowanych lub jako wolnostojących obiektów usługowych i gospodarczych o wysokości jednej kondygnacji
- urządzenie w granicach nieruchomości miejsc parkingowych zbilansowanych dla potrzeb użytkowników
- nasadzenie wzdłuż działki zieleni izolacyjnej i osłonowej

Zasady zagospodarowania RP:

- na terenach upraw rolnych i upraw ogrodniczych wyklucza się lokalizację nowych obiektów i urządzeń budowlanych
- dopuszcza się
kształtowanie terenów zieleni i urządzania ciągów spacerowych
- dopuszcza się zadrzewianie śródpolne


Oferta dotyczy sprzedaż działki położonej w drugiej linii zabudowy w dynamicznie rozwijającej się okolicy Lublina, zlokalizowana na płaskim terenie w niedużej odległości od znanego miejsca rekreacji Zalewu Zemborzyckiego oraz drugiego co do wielkości kompleksy leśnego na terenie Lublina Starego Gaju. Okolica bogata jest w: tereny zielone, trasy spacerowe i rowerowe, w bliskość znajduje się również kompleks basenów Słoneczny Wrotków oraz niezbędna infrastruktura, m.in.: sklep, szkoła, apteka, restauracja, stacja paliw itp. Nieruchomość jest w rękach jednego właściciela, a KW nie posiada obciążeń, ani zapisanych ograniczeń.


Zapraszam i pozdrawiam, Ewa

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Nie wyrażam zgody na kopiowanie części lub całości treści ogłoszeń znajdujących się na stronie internetowej: https://empenieruchomosci.pl i wszystkich jej podstronach.

Copyrights © Empe. Wszelkie prawa zastrzeżone.